Aksess - forsiden

AKSESS – adgang eller tilgang"– ordet kommer fra latin accessus; perfektum partisipp av accedere; ‘gå, komme til; komme nær, nærme seg’

Fra arkivsektoren

Powered by Labrador CMS