PRIVATARKIV

SAMFUNNSMESSIG VERDI: En stor del av samfunnets verdiskaping skjer i privat sektor, og store næringsvirksomheter er og har vært selve bærebjelken i mange lokalsamfunns økonomiske, kulturelle og sosiale liv. Dette bildet er fra «forsølveriet» ved Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk AS på 1950-tallet.

Næringslivsarkivet – ny satsing i Vestfold

Fra januar 2024 startet Vestfoldarkivet opp Næringslivsarkivet – en innovativ satsing på privatarkivfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Arkivene etter næringslivet har en stor samfunnsmessig verdi, men i motsetning til arkiver fra offentlig sektor er ikke bevaring av arkiver etter privat virksomhet lovpålagt. For å sikre arkivene for ettertiden kreves derfor en aktiv handling. Det nye Næringslivsarkivet har som mål å være en betydelig aktør i dette arbeidet.

Næringslivsarkivet bygger videre på prosjektene Norsk bergindustriarkiv og Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark.

Samarbeid

Nysatsingen ønsker å styrke arbeidet med bevaring av arkiver etter næringslivet og å legge til rette for forskning og annen bruk av disse arkivene. 

Bevaringsarbeidet skjer i nært samarbeid med bedrifter og organisasjoner innen næringslivet. Det er også et samarbeid med andre bevaringsinstitusjoner og akademia. 

Deler regningen

Næringslivsarkivet deler kostnaden for langtidsbevaringen med bedriftene selv. I avtale med eksisterende bedrifter betaler de selv for arbeidet med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av arkivene for avlevering, mens Næringslivsarkivet stiller med magasinplass, infrastruktur og overtar videre forvaltningsansvar for arkivet.

Finansieringsmodellen sikrer arkivene i en tidligere fase enn det som har vært vanlig praksis. Tidligere skjedde dette gjerne etter nedleggelse eller konkurs. Modellen resulterer i bedre kvalitet på arkivene og sikrer finansiering av bevaringsarbeidet.

Næringslivsarkivet er lokalisert i Sandefjord i Vestfold, og bygger videre prosjektene Norsk bergindustriarkiv og Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark.

Les mer

Om skribenten

Ingrid Nøstberg har ledet prosjektet Norsk bergindustriarkiv, og er nå leder av Næringslivsarkivet.

Powered by Labrador CMS