ARKIVMINISTEREN

Bildet viser en smilende mørkhåret kvinne i sort kjole med v-hals og korte puffermer. Huns tår foran et flagg eller teppe i regnbuens farger
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

En hilsen til fagfeltet! 

Fra kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Publisert

Dokumentasjon er utrolig viktig. Det gir oss innsikt i våre tidligere triumfer og nederlag, veileder oss i beslutningene vi tar i dag, og forteller dem som kommer etter oss, hva som var våre ambisjoner for fremtiden. Dokumentasjon former oss som samfunn.

Som politiker er jeg kanskje over gjennomsnittet opptatt av at avgjørelser og hendelser blir dokumentert på en måte som gjør at fremtidige generasjoner kan få et innblikk i en bestemt sak og hvorfor avgjørelser ble slik de ble. Nå som jeg er statsråd, ser jeg forvaltningen innenfra, men før det så jeg forvaltningen utenfra, senest i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De aller fleste har et sånt utenforperspektiv og er avhengige av tillit til politikere og til det systemet som forvaltningen representerer. Denne tilliten er grunnleggende for demokratiet, og den bygges opp av god dokumentasjon. Derfor er dere og det arbeidet dere gjør, helt avgjørende for å bevare og utvikle demokratiet vårt.

Fremover må vi se på flere utfordringer innenfor arkiv- og dokumentasjonsforvaltning. Dere arbeider i et landskap fylt med rask teknologiutvikling som skaper utfordringer, men kanskje mest av alt muligheter! Jeg har stor tro på at teknologi, om det så er kunstig intelligens eller noe vi ennå ikke har sett, har potensialet i seg til å revolusjonere hvordan relevant dokumentasjon både kan identifiseres og bli tatt vare på. Teknologien kan hjelpe oss til å hente ut og frembringe ny kunnskap som har ligget gjemt i arkivene. Dette er tross alt det fremste formålet med det å ta vare på arkiv – at de skal bli brukt, ikke bare lagret. Samtidig som vi holder et kritisk blikk på teknologiens utfordringer, må vi også omfavne mulighetene teknologien gir oss.

Ja, det er mye som skal på plass før potensialet i teknologien kan bli virkeliggjort. Jeg vet at dere på arkivfeltet allerede er gode på dette. Dere vet hvilken verdi som ligger i gode beskrivelser og metadata. Deling av informasjon for å utvikle og bruke teknologi kan gjøre teknologien bedre. Da kan den bli til et verktøy som letter jobben med å gjøre arkivene og alt det spennende som er i dem, til allemannseie.

Og så skal jeg gjøre mitt beste for å gi arkivfeltet hjelp på veien. Først og fremst gjennom den nye arkivloven som er i sluttfasen i Kultur- og likestillingsdepartementet. Denne loven er helt sentral for demokratiet vårt.

Løsningene på fremtidens utfordringer vil komme gjennom samarbeid og kollektiv visdom. Jeg oppfordrer dere til å fortsette å utveksle innsikt og bygge nyttige partnerskap, og sammen drive fagfeltet fremover. Det er viktig for en fremtid der informasjons- og dokumentasjonsforvaltning og arkiv kan fortsette å tjene til det beste for demokratiet, for rettsstaten og for en åpen og opplyst samtale.

Powered by Labrador CMS