UTDANNING

I år har totalt 944 studenter satt et av bachelortilbudene innen arkiv som sitt førstevalg. I fjor var antallet 847. I tillegg har antallet søkere på det nettbaserte deltidsstudiet økt fra 819 til 919.

Søkertall arkivstudier 2024 

Årets søkertall viser at søkningen til arkivstudier jevnt over er økende - og at det tilbys noen flere plasser enn i fjor. Generelt er det rekordmange søkere på høyere utdanning, og fag som historie, økonomi og samfunnsvitenskap har flere søkere enn før. 

Publisert Sist oppdatert

Søkningen på arkivstudier har økt i år sammenlignet med i fjor. Dette er positivt med tanke på at arbeidsgivere tidligere i år meldte om et behov for flere søkere med arkivfag.

Noen flere studieplasser 

Antallet studieplasser på bachelornivå har også økt med fem plasser, til totalt 120 studieplasser fordelt på Trondheim, Tromsø og Oslo. Det nettbaserte deltidsårsstudiet har på sin side økt med hele 30 plasser, til totalt 80.  

Økning i søkning 

I år har totalt 944 studenter satt et av bachelortilbudene innen arkiv som sitt førstevalg. I fjor var antallet 847.

Bacheloren Arkiv, museum og samlingsforvaltning ved NTNU har 352 førstevalgssøkere, en økning på 96 personer. Bacheloren Medie- og dokumentasjonsvitenskap ved UiT i Tromsø har en økning på 11 søkere fra i fjor og har nå 111 søkere. Bacheloren Arkivvitenskap ved OsloMet har 10 færre søkere enn i fjor, men har likevel høyest søkning av de ulike bachelorutdanningene innen arkiv med sine 481 søkere. 

I tillegg har Dokumentasjonsforvaltning, OsloMets nettstudie, en økning i antall førstevalgssøkere fra 819 til 919.

Mange vil ta høyere utdanning

Med unntak av koronaårene har det aldri vært flere søkere til høyere utdanning enn i år. I år søkte 142 416 personer studieplass på høyere utdanning via Samordna opptak - noe som var en økning 6436 personer, det vil si 4,7 % mer enn i fjor. Også studietilbudet er større enn noen gang, med 64 086 studieplasser fordelt på 27 universiteter og høgskoler i hele landet.

Søkertall 2024

 • Utdanning: Bachelor 
 • Studiested: OsloMet, Oslo
 • Planlagte studieplasser: 50 (45 i fjor)
 • Søkere 2024: 481 (491 i fjor)

Arkiv, museum og samlingsforvaltning

 • Utdanning: Bachelor 
 • Studiested: UiT, Tromsø
 • Planlagte studieplasser: 30
 • Søkere 2024: 111 (100 i fjor)

Dokumentasjonsforvaltning

 • Utdanning: Årsstudium, deltid 
 • Studiested: OsloMet, nettstudium
 • Planlagte studieplasser: 80 (50 i fjor) 
 • Søkere 2024: 919 (819 i fjor)

Fag med økning 

Det er ellers særlig fagområdene historie, økonomi og samfunnsvitenskap som øker, men pilene peker også oppover for sykepleierutdanningen.

Utdanningsområdet historiefag har den største prosentvise økningen i antall førstevalgsøkere. Søkingen til dette utdanningsområdet har økt med 13 % (474 førstevalgssøkere), selv om det har vært en nedgang i antall planlagte studieplasser på 7,8 %.

Økningen i førstevalgssøkere innen økonomisk-administrative fag er blant annet knyttet til det nye studiet «Business, economics and data science – siviløkonom» ved NHH. Her er det 22 førstevalgssøkere per studieplass. 

I fjor var det informasjonsteknologi (IKT) som økte mest i antall søknader, og i år har tallet på tilgjengelige studieplasser på IKT aldri vært større. Det er planlagt 2 961 studieplasser, som er en økning på 9,1 %. Tallet kvinner med IKT på topp har økt med over 5 %. Denne kompetansen er som kjent også svært relevant for vårt felt.

Stort kompetansebehov 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier i en pressemelding at mangel på kompetanse er en stor utfordring i Norge, og at han derfor er glad for at flere er klare for å ta en utdanning og bygge et godt liv for seg selv. 

At det også er et stort behov for kompetanse på arkivfeltet, kom blant annet frem i Aksess nr. 1 2024. Se lenke til disse sakene nedenfor. 

Søkertall 2024 – universiteter og høyskoler

 • 142 416 personer har i år søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak.
 • Universiteter og høyskoler har lyst ut 64 086 studieplasser fordelt på 1 364 studier.
 • I 2024 har 85 536 kvinner og 56 880 menn søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 60,1 % og en mannsandel på 39,9 %.
 • Det er en økning i antall nett- og samlingsbaserte studier fra 152 studier i 2023 til 190 studier i 2024. 15 % (9 579) av de planlagte studieplassene i 2024 er til nett- og samlingsbaserte studier. Det er i år utlyst 80 deltidsstudier med til sammen 4 293 studieplasser. Det utgjør 6,7 % av studieplassene totalt.
 • Hvor mange av søkerne som er kvalifisert til de studiene de søker seg til, får vi vite i slutten av juli når hovedopptaket er gjennomført og tilbudene er sendt ut.
 • Kilde: www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/

Søkertall 2024 – fagskoler

 • 15 742 personer har i år søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 2 300 flere enn i fjor.
 • Det er lyst ut 14 287 studieplasser fordelt på 494 ulike fagskolestudier.
 • I 2024 har 5 685 kvinner og 10 057 menn søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler gjennom Samordna opptak.
 • I underkant av halvparten av alle fagskoler er med i det samordna opptaket. De øvrige plassene blir fylt via lokale opptak og er ikke med i disse tallene.
 • Den nye brann- og redningsfagskolen har over 11 søkere per plass, men lokførerutdanningen er fortsatt den med flest søkere (24 per plass).
 • Kilde: www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/

Powered by Labrador CMS