ARKIVFAG I ENDRING

Arbeidsgiverne: Knallhard kamp om søkerne

– Det er stor mangel på folk med riktig kompetanse. Det må utdannes flere med arkivfag, det henger ikke sammen hvor få studieplasser det er, og hvor høyt opptakskravet er!

Publisert Sist oppdatert

generelt ønsker vi oss en kandidat som er litt av et kinderegg: IKT-kompetanse, arkivfaglig kompetanse og samfunnsfaglig kompetanse

Bjørn-Arvid Bagge, Universitetsbiblioteket i Bergen

Arkivfag i endring

Arkivfaget er i en rivende utvikling, utdanningen likeså. Teknologiutviklingen setter nye krav til faget. Dagens arkivar skal ha hodet i jussen, hjerte for demokrati og medborgerrett, og teknologi i fingrene.

Hva tenker studenter og nyutdannede om utdanningen? Hvilke kompetansebehov etterlyser arbeidsgiverne? Og hvordan søker utdanningsinstitusjonene å møte de ulike behovene? 

Svarene kan du lese i den tredelte artikkelen fra Aksess nr. 1 2024. Dette er del 2 av 3.

Kjersti Myro, fagleder IT-arkiv på dokumentsenteret i Skien kommune, klarer ikke å skjule frustrasjonen. – Vi går glipp av mange som er interessert i utdanningen, rett og slett fordi de ikke kommer inn på studiet!

Kjersti Myro, Skien kommune

Nylig utlyste kommunen to stillinger, en dokumentforvalter- og en arkivrådgiverstilling. I arkivrådgiverstillingen ble det ingen ansettelse, og kommunen må lyse ut på ny. – Det er beinhard kamp om søkerne til denne typen stillinger, sier Myro.

Bredde, bredde og bredde

For arbeidsgiverne er det tre ting som gjelder når de skal ansette: bredde, bredde og bredde, for å omskrive et noe forslitt uttrykk.

Skeivt arkiv, som er knyttet til Seksjon for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen, har også nylig lyst ut en arkivfaglig stilling. De ønsker ikke å uttale seg om denne utlysningen spesielt, men bidrar gjerne med sitt generelle syn på hvilken arkivfaglig kompetanse som er etterspurt i dag.

Bjørn-Tore Rosendahl, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

– Vi ser etter kandidater som forstår systemene og sammenhengene de jobber med, spesielt med tanke på IT-kompetanse og systemtenkning. Dette er avgjørende for å forstå og utnytte utviklingspotensialet i de forskjellige systemene, sier Bjørn-Arvid Bagge, seksjonsleder for spesialsamlingene.

Norsk digitalt fangearkiv, som driver nettstedet fanger.no, skal i disse dager ansette en rådgiver. De fikk hele 61 søkere til stillingen. Som arbeidsgiver er Bjørn-Tore Rosendahl, leder for forskning, NSK og fangehistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, ute etter både spisskompetanse og bredde.

– Det er fint om kandidaten har tatt arkivutdanning, men historiekompetanse er også viktig. Du må evne å se ting i sammenheng og kunne tolke og forstå de dokumentene vi finner. IT-kompetanse er viktig. Vi ansetter ikke noen for å programmere, men vi ansetter noen som kan snakke med dem som programmerer, som har ideer til hvordan vi kan utvikle nettsider – både front-end og back-end. Og som for eksempel kan se muligheter innen kunstig intelligens, hvordan den kan brukes til å gjøre arbeidet mer effektivt, sier Rosendahl.

Line Førre Grønstad, Skeivt Arkiv

I Skien kommune har de automatisert en rekke prosesser, samtidig som mengden papirpost, som må behandles manuelt, har sunket drastisk. – Vi trenger en annen kompetanse enn det vi etterspurte for bare to år siden. Vi har mer behov for dem som kan jobbe med selve automatiseringen, sier Myro. –Det betyr også at erfaringsbasert kompetanse ikke nødvendigvis er like viktig i dag som det var tidligere, sier hun.

Kinderegget + en til

Myro fremhever utdanning ved OsloMet spesielt.

– Kandidater med utdannelse fra OsloMet har både arkivfaglig kompetanse, digital kompetanse og samfunnsfaglig kompetanse. Denne kombinasjonen er svært ettertraktet. En kandidat med bachelor i IT-fag skjønner kanskje ikke jussen i arkivfaget, eller vet for lite om kommunalforvaltning. En samfunnsviter kan være kjempegod på jussen og kommunalforvaltning, men mangler den digitale kompetansen, sier Myro.

– Vi har ingen inngående kunnskap om hva det undervises i på utdanningsinstitusjonene. Men generelt ønsker vi oss en kandidat som er litt av et kinderegg: IKT-kompetanse, arkivfaglig kompetanse og samfunnsfaglig kompetanse, sier Bjørn-Arvid Bagge.

Bjørn-Arvid Bagge, Universtitetsbiblioteket i Bergen

For spesialsamlingene er det også en fjerde kompetanse som settes høyt: formidling,

– Samlingene må aktiviseres for å øke synlighet og bruk. Vi fokuserer på digitale plattformer, inkludert sosiale medier, for å gjøre våre historiske arkiver mer tilgjengelige og relevante. Det er essensielt å tiltrekke oss medarbeidere som forstår hvordan man kan gjøre samlingene mer synlige og engasjere et bredere publikum, sier Bagge.

Skeivt arkiv henvender seg til spesifikke miljøer som har konkrete behov. – En arkivar hos Skeivt arkiv må forholde seg til interesseorganisasjonene. Det vi gjør, må gi mening til dem også. Det betyr blant annet at arkivet må ta hensyn til at mange av brukerne ikke har arkivkompetanse, sier Line Førre Grønstad, faglig leder ved Skeivt Arkiv. Hun tar det for gitt at arkivutdanningen reflekterer over at arkivvitenskap ikke er en nøytral vitenskap. – Det å være arkivar er ikke en nøytral jobb der du bare henter ut informasjon som allerede finnes, og organiserer den. Du produserer jo også et system, understreker hun.

Powered by Labrador CMS