ARKIV & MENINGER

Bildet er tatt under en demonstrasjon i Melbourne til støtte for Palestina.

Arkivarforeningen fordømmer ødeleggelsen av arkiver i Gaza

Arkiv & meninger

Dette er en ytring. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning. 

Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til post@aksess-tidsskrift.no.

Arkivarforeningen ser med bekymring og forskrekkelse på situasjonen i Israel og Palestina og vi krever full stans i krigshandlingene. Samtidig fordømmer vi ødeleggelsen av det historiske byarkivet i Gaza. Dette brutale angrepet har ikke bare påført det palestinske folket et uerstattelig kulturtap, men det har også minnet oss på arkivenes grunnleggende betydning som bærere av historie, vitnesbyrd og identitet.

Arkivarforeningen er en fagpolitisk forening under Forskerforbundet som er del av hovedsammenslutningen Unio. Unio har tidligere fordømt drap og terror mot sivile i Israel og Palestina og krevd en umiddelbar stans i krigshandlingene. De har understreket at folkeretten må respekteres, og arbeidet med å finne en rettferdig og varig løsning på konflikten må intensiveres. Vi slutter oss fullt ut til denne uttalelsen. Samtidig ønsker vi å uttrykke vår spesielle bekymring for ødeleggelsen av arkiv i Gaza.

International Council on Archives (ICA) har rapportert om ødeleggelsen av byarkivet og hovedbiblioteket i Gaza. Dette er ikke bare et tap for det palestinske folket, men for hele menneskeheten. Arkivene er vår kollektive hukommelse, som gir oss forståelse for vår historie, kultur og identitet, som igjen danner grunnlag for vår forståelse av fortid, nåtid og fremtid. Arkiv fungerer samtidig som bevis på faktiske hendelser og mulige menneskerettighetsbrudd. Ødeleggelse av arkiver, som vi har sett i Gaza, er et forsøk på å utslette en hel folkegruppes rettigheter, deres historie og identitet. 

Vi oppfordrer sterkt alle parter i krigen, inkludert myndighetene og ansvarlige for militære handlinger, til å respektere Haag-konvensjonen om vern av kulturverdier i tilfellet av væpnet konflikt fra 1954.

Arkiv er avgjørende for forsvaret av menneskerettigheter og for gjenoppbyggingen av samfunn etter konflikt. Vi oppfordrer sterkt alle parter i krigen, inkludert myndighetene og ansvarlige for militære handlinger, til å respektere Haag-konvensjonen om vern av kulturverdier i tilfellet av væpnet konflikt fra 1954. 

La oss huske at arkiver er en kilde til kunnskap, forsoning og fremtidig fredsbygging. Derfor er det viktig at vi alle arbeider sammen for å synliggjøre betydningen av dette dokumentasjonstapet og hindre fremtidige ødeleggelser av arkiv.

Styret i Arkivarforeningen

Logo Arkivarforeningen
Powered by Labrador CMS