VÅR DOKUMENTARV

Bildet er hentet fra arkivet etter Anna og Erling Stordahl, som ble tatt inn i Norges dokumentarv i 2014.

Nå kan du nominere til Norges dokumentarv

Er det et arkiv, et dokument eller en arkivserie du mener bør være del av Norges dokumentarv? Da har du muligheten til å nominere nå. Fristen er 3. september.

Publisert Sist oppdatert

Norges doukumentarv

Noregs dokumentarv skal synliggjøre og ta vare på viktig kulturarv i form av dokumenter, arkiv, manuskript, foto, film og lyd. 

Se dokumentarvregisteret her.

Norges dokumentarv er del av UNESCOs Memory of the World.

Årets hovedfokus: Minoriteter og nyere tid

I denne runden ønsker komiteen særlig nominasjoner innenfor to hovedområder som er valgt fordi dette er grupper og materiale som er underrepresentert i registeret fra før. De to områdene er: 

 1. Materiale som kan bidra til å synliggjøre marginaliserte eller usynliggjorte mennesker og grupper
 2. Materiale som er skapt etter 1950
 3. Les mer om kriteriene på direktoratets nettside.   

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere dokumenter til Norges dokumentarv. 

Kulturdirektoratet skriver at det er de store nasjonale institusjonene som dominerer lista, og at komiteen derfor oppfordrer lokale og regionale bevaringsinstitusjoner, som kanskje har mer avgrensede ressurser, om å samarbeide om nominasjoner.
 

Hvordan går du frem? 

 • Les igjennom Kulturdirektoratets søkerveiledning i god tid før du skal fylle ut det digitale søknadsskjemaet 
 • Søknaden MÅ sendes inn gjennom Kulturdirektoratets digitale søknadsportal 
 • Frist: 3. september klokken 13.00
 • Det nye opptaket vil bli kunngjort på senhøsten

Hvem bestemmer hva som skal med? 

Det er den norske komiteen for verdens dokumentarv som vurderer og avgjør hvilke dokumenter som blir tatt inn. Komiteen nedsettes av Kulturdirektoratet etter samråd med Den norske UNESCO-kommisjonen, men består av eksterne fagpersoner.

For perioden 2024-2026 består den norske komiteen av:

 • Hilde Elvine Bjørnå, leder (Troms), oppnevnt av Sametinget
 • Espen Andersen (Oslo), oppnevnt av Arkivverket
 • Marthe Hommerstad (Oslo), oppnevnt av Nasjonalbiblioteket
 • Espen Olavsson Hårseth (Innlandet), oppnevnt av Museumsforbundet
 • Mads Langnes (Møre og Romsdal),  oppnevnt av Arkivforbundet
 • Lene Buskoven (Oslo), oppnevnt av Riksantikvaren

Komiteens sekretær er Roger Johansen i Kulturdirektoratet.

Powered by Labrador CMS