LEDER

Jakten på synlighetsformularet

Leder i AKSESS nr. 2 - 2024

Publisert Sist oppdatert
AKSESS nr. 2 2024 sendes ut i midten av juni.

– Vi har ikke klart å artikulere, ei heller formidle, hva samfunnsnytten av arkivene er, sa Shahzad Rana, medlem av sentralstyret i Høyre, tidligere teknologidirektør i Microsoft i 15 år og gründer, under Forskerforbundets frokostmøte («Forskning uten arkiv») i september 2023. Bakgrunnen for samlingen var at Arkivlovutvalget (2019:9) avdekket manglende kunnskap om grunnleggende utfordringer innen arkivsektoren og understreket behovet for et eget forskningsprogram. Rana uttrykte også bekymring for de to–tre generasjonene som i dag tenker at noe ikke finnes om det ikke dukker opp på Google (eventuelt om KI ikke kommer med det, red.anm.).

På årets Arkivmøte ble lignende hjertesukk formulert. Hvordan kan sektoren bli mer synlig, bli oppfattet som aktuell, komme høyere opp i bevisstheten til folk flest og få en naturlig plass på den politiske agendaen?

I denne utgaven har Aksess begynt med å sette ord på hvilken relevans arkiv har for såkalt vanlige folk (det vil si alle som ikke er naturlige abonnenter av Aksess). Selv ble Aksess’ journalist overrasket over hvor mye arkiv som finnes om henne rundt om. Ting hun ikke hadde tenkt over. En annen overraskelse var erkjennelsen av at mye av den dokumentasjonen som blir skapt i privat sektor, ikke nødvendigvis blir bevart – selv om dokumentasjonen potensielt er viktig med tanke på rettigheter eller en helhetlig forståelse av samfunnet. Men det får bli tema i andre utgaver. Denne gangen fokuserer vi på arkivenes innbyggerrelevans.

På arkivmøtet i april sa journalist Tarjei Leer-Salvesen i sin innledning at arkivsektoren må bli flinkere på å snakke opp vår egen bransje og bli bedre på fest og priser. Talen kan du lese i denne utgaven.

Vi skulle ellers gjerne ha presentert et magisk synlighetsformular, noe som på et blunk ville gjøre samfunnet oppmerksomme på verdien av arkiv, dokumentasjon, informasjon eller data. Noe som ville ha ført til at så godt som alle ville ha plakaten May the archives be with us på veggen – og enda viktigere; at de ville vite hvorfor. (Det vil si hvorfor vi trenger og ønsker arkiv.)

Formularet bør også ganske akutt få politikere til å diskutere og prioritere arkiv og forvaltning av informasjon, dokumentasjon og data. Resultatet bør være at det settes av rikelig med midler til utvikling av den sammensatte og (snart ikke så) usynlige sektoren – og at den kommende arkivloven blir ferdigstilt. Nå. I tillegg ønsker vi oss at arkiv/informasjon/dokumentasjon aldri mer vil bli glemt når andre sektorer og felt skal utvikle og digitalisere samfunnet.

Det er jammen ikke godt å si hva et slikt synlighetsformular bør inneholde. Hvordan gjøre det usynlige synlig? Hvordan vise omverdenen hvilket gull vi sitter på? Og hvordan øke bevisstheten om hva som må til for å sikre viktig og relevant dokumentasjon for ettertiden?

Tips oss gjerne om du har tanker om hva som må til – og ta gjerne diskusjonen i Arkiv & meninger.

God lesning! Redaktør Heidi Meen

Powered by Labrador CMS