FØRSTE UTGAVE

AKSESS nr. 1 - 2022

Her kan du lese AKSESS utgave 1 - 2022 digitalt.

FØRSTE UTGAVE: I november 2022 ble første utgave av AKSESS lansert. Design: Jeanette Karlsen. Forsidebildet viser Hammersborg fritidsklubb som i november 1955 laget avis for Morgenposten. Foto: Engesland og Fjørtoft, Billedbladet NÅ, Riksarkivet. Hentet fra Digitalarkivet.
FØRSTE UTGAVE: I november 2022 ble første utgave av AKSESS lansert. Design: Jeanette Karlsen. Forsidebildet viser Hammersborg fritidsklubb som i november 1955 laget avis for Morgenposten. Foto: Engesland og Fjørtoft, Billedbladet NÅ, Riksarkivet. Hentet fra Digitalarkivet.

Innhold

7 – LEDER - Vår superkraft (Heidi Meen)

9 – KRONIKK - Statsrådens hilsen (Anette Trettebergstuen)

10 – AKTUELT - Arkivering som motstandskamp i Ukraina (Lene Christensen)

16 – KRONIKK - Fra dyrt tidssluk til automatisk prosess (Inga Bolstad)

17 – KRONIKK - Uenighet rundt arkivenes samfunnsrolle (Ranveig Låg Gausdal)

19 – AKTUELT - Memorial – det moderne Russlands samvittighet (Morten Jentoft)

23 – SPALTE - Hva er en informasjonspilot? (Informasjonspilotene)

24 – DELING – Varangerarkiver – tilgjengeleggjering av kvenske arkiv (Vestfoldarkivet og Varanger museum)

30 – ARKIV & MENINGER

34 – AKTUELT- Da Arkivverket la seg flate

35 – LAKUNE – Tegneserien IVAR og mini-intervju med Flu Hartberg

36 – AKTUELT NAVN - Intervju med Janny Sjåholm (Heidi Meen)

38 – ESSAY - Demos, kratos og archeíon – arkiv som forutsetning for demokrati (Einar Øverenget)

42 – DELING - Å spille seg til kunnskap i arbeidstiden (Drammen byarkiv)

45 – DELING – Satsing på næringslivsarkiver (Vestfoldarkivet)

48 – ARKIV I KULTUREN - Innsyn i den mørke siden – arkiv i et totalitært regime (Martin Ellingsrud)

52 – DELING - Sikring av hybridarkiver (IKA Kongsberg)

54 – FORDYPNING – Filtypeidentifikasjon og validering (Thomas Sødring)

56 – ARKIVBRUKEREN – Nasjonens arkivdetektiv (Heidi Meen)

60 – DELING - Jobber vi på den beste måten? (IKA Hordaland)

62 – KRONIKK – Hydroarkivenes utilgjengelighet (Dan André Myrbakk-Velle)

64 – DELING - Skeiv i Nordland – Innsamling, synlighet og identitet (Arkiv i Nordland)

67 – SMÅSTOFF – The ArQuives (Kjetil Landrog)

68 – REISEBREV - Arkivet ved fjellet (Knut Kjosås)

70 – SPALTEN EKSESS - Sony Walkman – en fare for liv, helse og nasjonalt fellesskap! (Magnus Helgerud)

72 – LAKUNE - Quiz og kryssord

Les AKSESS utgave 1. 2022 digitalt her (pdf).

Powered by Labrador CMS