GRATULASJON

Anette Trettebergstuen.

Statsrådens hilsen

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens hilsen til AKSESS

Publisert Sist oppdatert

Gratulerer til hele Arkiv-Norge med et nytt og uavhengig tidsskrift for dokumentasjonsforvaltning og arkiv – AKSESS!

Det er ikke snaut med vyer og ambisjoner som er tegnet opp for tidsskriftet. Det skal bidra til å belyse, binde sammen og utvikle arkivfeltet og synliggjøre arkiver for norsk offentlighet.

Ambisjoner liker vi – og når det gjelder arkiver, er det ingen grunn til å holde igjen!

Det kan ikke sies ofte nok hvilken betydning arkiver har for åpenhet, demokrati og rettssikkerhet og for å gi oss innsikt og kunnskap om vår historie og identitet.

Betydningen av å ha gode og autentiske arkiver er ikke noe folk flest i Norge tenker på i det daglige. Det gjør derfor inntrykk når vi nå opplever at arkiver både misbrukes ved å skrive om historien for å rettferdiggjøre krigshandlinger, og hegnes om med livet som innsats for å hindre at krigsherrer sletter et helt folks kollektive minne. Arkiv er viktig!

Jeg er derfor utrolig stolt av alle dere dokumentasjons- og arkivkyndige som arbeider med og engasjerer dere i det viktige samfunnsoppdraget som arkiv er! Kompetansen dere har, er helt sentral for å sikre hva som blir dokumentert av hendelser og beslutninger i nåtid, hvordan det løses, og hvorfor dokumentasjonen har verdi – også i framtida.

Det å forene arkivfaglige miljøer står høyt på tidsskiftets agenda, noe jeg støtter fullt ut. Som på mange andre samfunnsområder bidrar den raske teknologiske utviklingen til at tradisjonelle tilnærminger utfordres på de fleste fagfelt. Utviklingen skal vi ønske velkommen, men den må gå hånd i hånd med faglighet.

Det å tenke helhet og samhandling på arkivfeltet er helt avgjørende for å kunne gi fellesskapet gode tjenester og løsninger for dokumentasjonsforvaltning og arkiv – på tvers av departementsområder og forvaltningsnivåer, på tvers av offentlig og privat sektor, på tvers av ABM-feltet.

I museumsmeldingen gis det et eksempel på hvordan nærmere samarbeid mellom arkivinstitusjoner og museum om bevaring og formidling av kulturarv kan skje i såkalte regionale historiesentre. Hvordan kan slike historiesentre innrettes? Er det andre typer av samarbeid og samhandling som kan bidra til å sette arkivene i en større kontekst og gi økt synlighet og verdi? Fortell oss om det!

Kunnskap og innsikt utvikles best i fellesskap. Og ny kunnskap og erfaringer om beste praksis må formidles til flest mulig. Det er heller ingen grunn til å ha arkiver hvis de ikke brukes. Potensielle brukere må få vite at arkivene finnes, hva slags opplysninger de gir, og hvordan opplysningene kan brukes og settes sammen for å gi innsikt.

Skal AKSESS bli et godt arkivtidsskrift, er det viktig at fagfolk engasjerer seg, bidrar, deler og formidler. Slik kan feltet åpnes opp for flere også.

Jeg oppfordrer derfor alle i Arkiv-Norge til å gripe muligheten til å nå ut med både tungt og lett fagstoff til både kjente og ukjente lesere i dette nye tidsskriftet.

Hilsen
Anette Trettebergstuen

Powered by Labrador CMS