AKTUELT NAVN

INTERNASJONAL SAMLING: I september 2022 møttes deltakerne fra Active New Professionals både 2021 og 2022 på ICAs konferanse «Archives: Bridging the Gap» i Roma. Janny står som nummer tre fra venstre på bakerste rad.

Intervju med Janny Sjåholm

Janny Sjåholm (25) er en av seks nyutdannede arkivarer som er valgt ut til International Council on Archives (ICA) sitt New Professionals Programme for 2022. Hun er første representant fra Norden siden oppstarten av dette programmet.

Publisert Sist oppdatert

-Hvordan havnet du i New Professionals-programmet?

Aktuelt navn

Navn: Janny Sjåholm Alder: 25 Stilling: Rådgiver ved IKA Hordaland Aktuelt: Deltaker ICA New Professionals Programme 2022

Jeg har alltid vært interessert i internasjonalt samarbeid og har fulgt med på ICA sine aktiviteter over lengre tid. Årlig søker de blant annet etter kandidater til vervet som en av seks «Active New Professionals». I fjor sommer søkte jeg og var heldig nok til å bli utvalgt blant søkere fra hele verden til en plass i programmet.

UNG ARKIVAR: Til daglig er Janny Sjåholm rådgiver og prosjektleder hos Interkommunalt arkiv i Hordaland. Denne stillingen har hun hatt siden

Formålet med programmet er å oppfordre fremtidige ledere innen arkiv- og dokumentasjonsforvaltning til å bli aktive medlemmer av ICA og engasjere fagfolk som vil bidra til internasjonalt engasjement. Programmet er åpent for studenter og nyansatte med inntil fem års erfaring fra yrket.

-Hva tror du er grunnen til at nettopp du ble valgt?

Jeg tror jeg hadde en kombinasjon av kompetanse som passet bra i gruppen. De ønsker en variert bakgrunn blant medlemmene. Jeg er for eksempel den eneste med bakgrunn fra arkivdepot og med ledererfaring.

-Hva innebærer det i praksis å være del av ICAs New Professionals Programme?

Mye av vervet dreier seg om å utvikle et felles prosjekt som skal komme New Professionals over hele verden til gode. Prosjektene presenteres på ICA sin konferanse samme år. Vi har for eksempel gjennomført en undersøkelse av hvem New Professionals er, hvilke oppgaver de har, og hvordan de kan få mer støtte i starten av sine karrierer..

En annen og viktig del av programmet er at vi får tildelt en mentor med lang erfaring innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Målet er at mentoren skal kunne gi råd om faglige og karriereorienterte problemstillinger for å styrke vår faglige forståelse og utvikling.

New Professionals Programme

Programmet gir nye arkivarer – det vil si studenter og personer med maks fem års erfaring fra arkiv og dokumentasjonsforvaltning – mulighet til internasjonalt samarbeid og utvikling.

Lese mer om programmet?

I tillegg skal vi representere andre New Professionals opp mot ICA og tale deres sak. Ellers driver vi en del med sosiale medier, der jeg blant annet er ansvarlig for nyhetsbrevet som vi sender ut.

-Hvilken rolle hadde du på ICAs konferanse «Archives: Bridging the Gap» i Roma i september?

Sammen med gruppen min presenterte vi resultatet av undersøkelsen vår som så på forholdene for New Professionals innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning. I tillegg bidro jeg også på en workshop om mentorordninger sammen med blant annet mentoren min.

Jeg sto også på stand for ICA og tok imot innspill og spørsmål fra konferansedeltakerne.

-Hva tar du med deg videre?

Konferansen i Roma har uten tvil vært den største opplevelsen. Der fikk jeg muligheten til å presentere for et internasjonalt publikum, samtidig som jeg endelig fikk møte alle jeg har jobbet tett med over lengre tid.

PÅ PODIET I ROMA: Her ser vi representantene fra Active New Professionals 2022 på ICA-konferansen i Roma. Fra venstre: Oscar Zamora Flores (USA), Janny Sjåholm (Norge), Gina Chacon Vargas (Costa Rica), Lerato Tshabalala (Sør-Afrika), Laura Yturbe Mori (Peru) og Susannah Tindall (Australia).

-Hva har du lært av møtet med kolleger fra andre land?

Det viktigste jeg vil ta med meg fra å møte kollegaer fra andre land, er uten tvil nye perspektiver. Jeg har blitt introdusert for flere nye perspektiver og problemstillinger som jeg ikke ville vært borti uten dette vervet. Jeg var for eksempel på en presentasjon i Roma der de pratet om digitiseringsstrategier for marginaliserte grupper og kom inn på tilbakeføring av arkiv til lokalbefolkningen. Diskusjonene rundt arkivs betydning for mennesker har vært utrolig lærerike og interessante.

-Masteroppgaven din, som ble levert ved Universitetet i Bergen våren 2020, ble støttet med masterstipend fra Skeivt arkiv. Hva handlet den om?

Masteroppgaven min omhandlet skeiv politikk. Jeg undersøkte stortingspartienes håndtering av «skeive» politiske saker fra 1970-årene frem til 2016. Fokuset mitt var på hva partiene sa de ønsket å gjennomføre i sine partiprogrammer, og hvordan de behandlet saker i Stortinget.

-Fortell om din vei inn i arkivsektoren. Hvordan ble du arkivar?

Min første arkivjobb fikk jeg ved Hordaland fylkesarkiv da jeg var 19 år. Der jobbet jeg deltid med ordning av papirarkiv gjennom studietiden. Før det hadde jeg allerede hatt sommerjobb på museum med samlingsforvaltning og tenkte at arkiv virket interessant. Det viste seg å stemme, og jeg har jobbet med arkiv siden da. Jeg var også på utveksling til New Zealand våren 2018 som del av bachelorgraden min og hadde en praktikantstilling ved Heritage New Zealand. De jobber med å ivareta dokumentasjon knyttet til den fysiske kulturarven i landet.

-Hva jobber du med til daglig?

Jeg er rådgiver og prosjektleder ved IKA Hordaland. I det daglige leder jeg gruppen som ordner eierkommunene sine papirarkiver. I tillegg er jeg kontaktperson for noen av eierkommunene og bistår dem i spørsmål om innsyn, arkivdanning, uttrekk og resten som faller innenfor arkivlovverket.cc

Powered by Labrador CMS