Utfordring akseptert!

Leder i AKSESS nr. 2 - 2023

Publisert Sist oppdatert

Ingen superhelt med respekt for seg selv – vår egen Hen Arkivsektor inkludert – sier vel nei takk til en saftig utfordring? Ordet utfordring kan som kjent tolkes på flere vis. Noen velger synonymer som pes, angrep eller problem – og prøver derfor å unngå dem. Mens andre velger å se en utfordring som en nøtt, rebus eller oppgave. Som en invitt til noe som må løses. Den utfordringen det her er snakk om, som Hen Arkivsektor altså gjerne bryner seg på, er knyttet til det sekkebegrepet vi kaller digitalisering.

Akkurat som vår superhelt tar Arkivverket utfordringen, blant annet gjennom å sette ned et uavhengig utvalg og bestille en rapport om bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. Rapporten ble overlevert 15. mai i år og understreker innledningsvis i punkt 1.1 hva nøtten handler om: «Digitalisering har utfordret Arkivverkets arbeid og rolle, og vil de neste tiårene fortsette å utfordre. Hele arkivsektoren opplever et behov for tydeligere retning og retningslinjer for å ta avgjørelser om hva som skal bevares og kasseres av digitalt skapt dokumentasjon. Det digitale formatet utløser en rekke problemstillinger knyttet til blant annet omfanget av bevaring, ressursbruk, digitale løsninger og personvern. Ny arkivlov og -forskrift er under utarbeidelse, men det er også behov for grundigere drøfting av spørsmålet om bevaring av digitalt skapt dokumentasjon.»

Det er med andre ord ikke bare en nøtt som skal knekkes av vår superhelt (og andre).

Akkurat som AKSESS er rapporten skrevet med hele sektoren som målgruppe; for offentlige så vel som private virksomheter. Utvalget understreker dessuten at de «ønsker å løfte frem de høyst samfunnsaktuelle problemstillingene som mandatet reiser, slik at også personer og aktører utenfor arkivfeltet kan lese rapporten og se betydningen av temaene som her diskuteres». Altså enda en ting AKSESS og rapporten har til felles. Utvalget skriver at dette gjelder både innen generell offentlig debatt og i det nå pågående arbeidet med ny arkivlov og ny arkivforskrift.

Utvalget ønsker at rapporten skal legge et godt grunnlag for fremtidig organisering av feltet og være til nytte i disse prosessene. Men hvilke temaer er det viktig å diskutere og løfte frem? Og hva skal egentlig til for at personer og aktører utenfor feltet engasjerer seg? Slike spørsmål tenker jeg går til oss alle – og AKSESS, sektorens eget tidsskrift, kan være en egnet kanal for både å stille spørsmål og gi svar, for deling og diskusjoner.

Utfordringen sendes derfor videre til dere alle; les rapporten, gjør deg opp en mening (eller flere) om det du tenker er viktigst, om det du vil bidra med av kunnskap, erfaringer og undringer for at sektoren skal komme best mulig ut av det hele, eller om hva enn du vil mene noe om. At noen eventuelt og forhåpentligvis måtte mene noe annet, er bare bra. Meningsbrytninger bringer sektoren fremover.

Vi vet at mye dokumentasjon i dag ikke blir arkivert, og at grunnene er mange. Det handler om mangel på ressurser, manglende prioriteringer, kronglete systemer, utdatert regelverk, dårlig samsvar mellom retningslinjer og praksis. Bare for å nevne noe. Ressursene må bestemmes politisk, skriver utvalget. Hvordan får vi til det?

Konsekvensen av ikke å prioritere arkiv kan du denne gangen lese om i saken om South African History Archive, som på grunn av nedskjæringer må avvise folk. En form for nedprioritering er også tema i saken om tilsyn, der vi får vite at bevilgningene ofte ikke kommer før man får tilsyn.

«Vår ambisjon er at anbefalingene både vil synliggjøre betydningen av arkivering som et grunnleggende samfunnsoppdrag, og samtidig gjøre arkivfeltet bedre rustet til å gripe de mulighetene og møte de utfordringene man her står overfor», oppsummerer det nevnte utvalget i rapportens del 9. Hør hør!

Hva passer vel da bedre enn å avrunde med uttrykket Hen Arkivsektor har trykket til sitt bryst: May the Archives be with Us!

God lesning!

Klar for utfordringer?

Utfordring 1
Les bevaringsutvalgets rapport


Utfordring 2
Formuler - og send inn - dine meninger om hva som bør bevares, hvordan osv. til post@aksess-tidsskrift.no


Utfordring 3
Og om det er en illustratør i deg; hvordan ser egentlig superhelt Hen Arkivsektor ut? Les mer her: Vår egen superhelt

AKSESS nr. 2 - 2023
Powered by Labrador CMS