…og arkiv!

Leder i AKSESS nr. 3 - 2023

Publisert Sist oppdatert

De som vet, vet. Alle i arkivsektoren vet hvor viktig rolle arkivene spiller i samfunnet. Det vi kanskje ikke vet, er hvordan vi skal få omverdenen til å innse det samme. Vi har gjentatt det utrettelig i årenes løp. Mange rekker også stadig opp hånda for å si «og arkiv!». Vi fortsetter å kjempe om midlene – ofte i kamp med andre kulturtilbud eller felles, usynlige driftsoppgaver – og vi undrer oss over at arkiv ikke blir løftet opp og frem. Uten gode arkiver og ditto forvaltning av disse kan vi – både enkeltindivider og samfunnet – risikere å sitte igjen uten fakta, uten sikker dokumentasjon av hva som skjedde, og at beslutninger tas på feil grunnlag og måte.

I Norge har vi heldigvis mye på stell; vi har offentlighetslov, forvaltningslov, kanskje snart også en oppdatert arkivlov med forskrifter, og vi har gode ordninger for innsyn. Men dette hjelper lite hvis det som foregår av saksbehandling, ikke blir arkivert. Hvis saksbehandleren ikke har tid eller kunnskap. Hvis systemene er for kronglete. Hvis systemene ikke snakker sammen eller ikke er laget for at dataene skal bli bevart for ettertiden. Hvis det som skjer, tåkelegges bak uklar eller sen journalføring. Eller hvis sektoren ikke har tilstrekkelig med midler til å henge med i utviklingen. Utvikling skjer ikke av seg selv – og er heller ikke gratis. Og hva gjør vi om dataene enkelt kan bli manipulert, kontrollert av utenforstående, eller om kunstig intelligens får fritt spillerom til å skape et kaos i det hele?

Hvorfor får ikke arkiv og dokumentasjonsforvaltning større politisk oppmerksomhet? Kanskje er KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen inne på det i den nye spalten Arkivprat når hun sier at vi – det vil si samfunnet utenfor sektoren – kanskje tar for gitt at «dette med arkiv» bare fungerer.

Så lenge ting tilsynelatende fungerer greit, så lenge det ikke skjer noe som skaper de helt store overskriftene, så lenge arkiv-varskoet ikke ropes tilstrekkelig høyt, kan fokuset heller legges andre steder. Det er nok av oppgaver å ta av. Så hvordan skal arkiv vinne frem i kampen om prioriteringene?

Uten arkivene, uten en idé om sannhet, blir vi barkebåter på et opprørt hav, for å bruke statsviter Bernt Hagtvets bilde. Vil vi være det? Les hans essay og mer til i denne utgaven av Aksess. Og send gjerne inn dine tanker og innspill til Aksess.

 God lesning!

Blomstermønsteret på forsiden av AKSESS UTGAVE 3 - 2023 er et eksempel på kinesisk ornament fra gjenstander i South Kensington Museum og andre samlinger, og er hentet fra en bok av Owen Jones (1867), publisert på nettet til fri bruk.
Powered by Labrador CMS