AKTUELT

Nå er arkivutviklingsmidlene fordelt

Arkivverket melder om rekordmange søknader - og rekord i søknader om innovasjon. Potten på 12,3 millioner er nå fordelt mellom 31 ulike prosjekter og 28 institusjoner.

Publisert Sist oppdatert

Utviklingsmidler

Arkivverkets utviklingsmidler skal bidra til å sikre og tilgjengeliggjøre samfunnets arkiver. Målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv.

Formålet er at hele sektoren skal kunne lære av erfaringene som gjøres og hente inspirasjon til egen innsats.

Alle resultater og erfaringer fra prosjektene vil fortløpende vil legges ut på Arkivverkets nettsider når prosjektene ferdigstilles.

Det betyr at 45 søknader fikk avslag. Behovet og motivasjonen for å utvikle feltet er åpenbart til stede, så vi får håpe potten blir større til neste år.

Arkivverket forteller at 16 av de prosjektene som får støtte skal bidra til å sikre kulturarven vår ved å ordne og tilgjengeliggjøre viktige privatarkiver, mens 15 får midler til arkivinnovasjon. Prosjektene handler om alt fra planlegging og sikring til formidling av innhold fra arkivene, og omfatter både offentlig og privat arkivmateriale.

 To prosjekter får en million hver: 

  • Aust-Agder museum og arkiv IKS: "Pressefotoarkiv på Agder - bevaring og tilgjengeliggjøring av bildearkivene til Agderposten og Fædrelandsvennen" 
  • KDRS: "KOMINN II – Kommunalt innsyn og Digitalarkivet Fase II"  

To søknader får 900.000 kroner:  

Øvrige beløp varierer fra 100.000 til 660.000. Prosjektene dette gjelder (i alfabetisk rekkefølge) er:

Aksess gratulerer alle institusjoner som får støtte - og spesielt Aust-Agder museum og arkiv og IKA Møre og Romsdal som får støtte til henholdsvis tre og to prosjekter.

– Her skal både bruk av kunstig intelligens i arkivene og nye metoder for bevaring av små digitale privatarkiv utforskes. Det blir veldig spennende å se resultatene av disse prosjektene, sier riksarkivar Inga Bolstad på Arkivverkets nettside. 

Se oversikt og beløp på Arkivverkets nettside. 

Powered by Labrador CMS