AKTUELT

Arkivverket inviterer til innovasjon

Søknadsperioden for arkivutviklingsmidler 2023 er nå åpen.

Publisert Sist oppdatert

Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

 • Utviklingsmidlene deles ut årlig.

 • Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd

 • Målgruppen for støtteordningen er institusjoner, organisasjoner og andre som bevarer, gjør tilgjengelig og formidler arkiv.

 • Du finner mer informasjon om utviklingsmidlene her.

 • Kilde: Arkivverket.no

  Arkivverket lanserer to nye initiativer for årets søknadsrunde av arkivutviklingsmidler: 

 • En innovasjonsarena for arkiv
 • Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv

Begge har som mål å stimulere til innovasjon, kreativitet og samarbeid for å drive arkivsektoren fremover i den digitale tidsalderen.

– De tradisjonelle metodene for å sikre og bevare arkiv fungerer ikke lenger like godt. Dette gjelder spesielt de digitale arkivene. Behovet for en ny tilnærming, forbedret metodikk og løsninger har vokst seg stort og presserende. For å lykkes med dette, trengs det økonomisk rom for å «kaste seg ut i det», teste ut ideer, høste erfaring og bygge ny kompetanse og samarbeidsnettverk, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Innovasjonsarena for arkiv

Med «En innovasjonsarena for arkiv» oppfordrer Arkivverket aktører innenfor arkivering og dokumentasjonsforvaltning til å utfordre det konvensjonelle og utforske nye, kreative løsninger. Programmet ønsker å gi alle - fra gründere til etablerte arkivinstitusjoner -  muligheten til å realisere innovative ideer og strategier som kan prege fremtidens arkivsektor. 

Programmet er delt inn i Arkivspira og Arkivveksthuset: 

 • «Arkivspira» er spesialdesignet for mindre prosjekter med en varighet på inntil ett år. Med en maksimal søknadssum på 250 000 kr, gir dette tiltaket rom for å utvikle og teste ideer uten økonomisk risiko. 
 • «Arkivveksthuset» byr deretter på muligheten til å ta vellykkede forprosjekter fra «Arkivspira» til neste nivå.

Tilgjengeliggjøring av kulturarv 

Dette markerer starten på en ny epoke for arkivsektoren i Norge, hvor innovasjon og samarbeid står i førersetet.

Parallelt fokuserer initiativet «Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv» på å øke tilgjengeligheten til både analoge og digitale privatarkiver. Målet er å gjøre disse arkivene lett tilgjengelige for publikum.

Oppfordrer til samarbeidsprosjekter 

Programmene er åpne for en rekke aktører, inkludert arkivinstitusjoner, organisasjoner som bevarer og gjør arkiver tilgjengelige, både offentlige og private. Arkivverket oppmuntrer sterkt til samarbeidsprosjekter og ser potensialet for fruktbar synergi mellom ulike miljøer innen utvikling, forskning, og private aktører. Dette markerer starten på en ny epoke for arkivsektoren i Norge, hvor innovasjon og samarbeid står i førersetet.

Arkivforbundet fornøyd 

– Vi er godt fornøyde med de nye initiativene fra Arkivverket rundt utviklingsmidler. Dette viser at samarbeid i sektoren gir et bedre produkt, noe som er særlig viktig for oss, da det er Arkivforbundets medlemmer som er hovedmålgruppe som søkere, sier Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet. 

Landrog utdyper at Arkivforbundet har bidratt i en prosjektgruppe for å styrke og forbedre utviklingsmidlene, og at de opplever at profil og satsinger er i tråd med deres egne innspill.

Les mer om arkivutviklingsmidler på Arkivverket sine nettsider.

Powered by Labrador CMS