Rekordsøking på Arkivverkets utviklingsmidler 

I 2023 vil 76 søkere ha sin del av arkivutviklingsmidlene.

Publisert Sist oppdatert

Riksarkivar Inga Bolstad uttrykker stor tilfredshet med årets søknadsrunde. Hele 76 søknader har kommet inn om arkivutviklingsmidler, med en samlet søknadssum på nesten 50 millioner kroner – en økning på nesten 20 millioner sammenlignet med tidligere år.

Søknadene spenner over et bredt spekter, fra nye organisasjonsmetoder for arkivarbeid til utforskning av beste praksis og forbedring av eksisterende prosesser.

Målgruppen for arkivutviklingsmidlene er institusjoner som bevarer og gjør tilgjengelig arkiv fra offentlig eller privat virksomhet, dokumentasjonsfaglige miljøer i kommunal forvaltning og arkivfaglige medlems- og interesseorganisasjoner.

Søknadstall 2023 

Årets søknader fordeler seg slik:

  • Programområdet «En innovasjonsarena for arkiv»: 29 søknader på totalt 12 134 100 kroner 
  • Programområdet «Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv»: 47 søknader på totalt 37 288 819 kroner 

Innovasjon i fokus

Det er verdt å merke seg at andelen innovasjonssøknader har økt betydelig. I år utgjør disse søknadene omtrent 40 prosent av den totale søknadsmassen.

Søknadene spenner over et bredt spekter, fra nye organisasjonsmetoder for arkivarbeid til utforskning av beste praksis og forbedring av eksisterende prosesser.

Økningen i andel innovasjonssøknader kan ha sammenheng med at regler og innretning for arkivutviklingsmidlene ble endret i år. Dette kom som er resultat av et utvalg som bestod av Arkivverket, Norsk Arkivråd, Arkivforbundet, Strategisk råd for privatarkiv og KS, og som leverte en rapport om hvordan midlene best burde bli fordelt de kommende årene. 

Utvalget foreslo at midlene burde brukes til å stimulere til innovasjon innenfor arkiv, og sikre at privatarkiver blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for et brett publikum – uavhengig av format.

Søkere 

Listen over søkere viser bredde og dybde av prosjekter fra ulike deler av landet. Her er et utvalg av noen av søknadene:

  • «Kåffa» - KFUM-kameratene: Oslo byarkiv har søkt om 280 000 kroner for ordning og tilgjengeliggjøring av et fotballarkiv.
  • Arkiv etter arkitekt David Sandved: Haugesund kommune ønsker 710 000 kroner for å jobbe med arkivet etter arkitektene Sandved og Wathne A/S.
  • Arkiv- og formidlingsprosjekt: Kopervik Kulturhus har søkt om 250 000 kroner for å opprette et digitalisert besøkssenter knyttet til Harald Anthonsens lys- og fargelære.
  • Arkivet etter Det norske Luftfartsselskap og SAS Norge: Dette prosjektet, ledet av Det Norske Luftfartsselskap/Scandinavian Airlines Histiorielag, søker om 465 500 kroner for bevaring og tilgjengeliggjøring av et nasjonalt viktig næringslivsarkiv.
  • Metode for bevaring av mindre digitalt skapte privatarkiv: Aust-Agder museum og arkiv IKS har søkt om 200 000 kroner for å lage metode for sikring av digitale arkiver.
  • Nobels Fredssenters arkiv 2010-2020: Stiftelsen Nobels Fredssenter ønsker 200 000 kroner for ordning, registrering og tilgjengeliggjøring av sitt arkiv fra de siste ti årene.

Det er virkelig et stort engasjement for nye ideer og løsninger der ute! Det er bra, for det er det behov for.

Riksarkivar Inga Bolstad

Se hele søkerlisten for arkivutviklingsmidler 2023 her. 

Nye ideer og løsninger nødvendig 

Bolstad uttrykker at hun er godt fornøyd med engasjementet: 

- Det er rekordmange som søker om midler til innovasjonsprosjekter i år, og det synes vi er veldig spennende. Det er virkelig et stort engasjement for nye ideer og løsninger der ute! Det er bra, for det er det behov for. 

Hun legger til at det allerede skjer mye innenfor sektoren, og det høye søknadstallet i år bekrefter et sterkt ønske om å oppnå enda mer.

Arkivverket har siden 2015 disponert prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver.


Kilde: arkivverket.no/nyheter/disse-har-sokt-om-arkivutviklingsmidler

Powered by Labrador CMS