ARKIVFORBUNDET

Tildeling av stipend

Fem heldige søkere får Arkivforbundets reisestipend for 2023 - alle med mål om å hente inspirasjon utenfor egen institusjon.

Publisert

Arkivforbundet deler hvert år ut stipend til studieturer som kan bidra til å heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av forbundets medlemsorganisasjoner.

– Arkivforbundet har aldri før fått så mange søkere, sier generalsekretær Kjetil Landrog til AKSESS. 

Den totale søkersummen for 2023 var også rekordhøy; 697 930 kroner, fordelt på 14 søknader. Potten på sin side er på 100 000 kroner, så her måtte hard prioritering til. 

– Det var ikke bare lett å velge blant søknadene, og flere gode søknader kunne dessverre ikke kunne få tildelt stipend, sier Landrog.

Innvilgede søknader 2023

De fem søkerne som ble bevilget stipend for 2023 er: 

  • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) får  15 000 kroner for å sende to til Stockholm i Sverige for å lære om gjestekunstnere i arkivet. Dette kan være til inspirasjon for andre institusjoner senere rundt bredden og refleksjoner rundt arkivenes samlinger.
  • KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv IKS får 15 000 kroner for at tre skal kunne reiser til Nederland for å lære om Crowdsourching løsninger for arkiv. De vil også lære hvordan frivillige kan skrive inn relevante metadata til bildefiler i en nettbasert bildefil, og utvikle egne publikumstjenester.
  • Norsk Luftfartsmuseum får 30 000 kroner for at en arkivar og en konservator skal reise til Washington DC i USA for å lære hvordan de arbeider med luftsfartsarkiver, særlig manualsamlingene. Dette kan gi et løft for luftfartsarkiver.
  • Norsk Skogfinsk museum får 25.000 kroner for å sende to deltakere til Helsingfors og Åbo i Finland. Målet er å få en bedre oversikt over arkivmateriale om skogfinnene.
  • Vestfoldarkivet får 15 000 kroner til en studietur til Århus i Danmark. Målet her er å lære mer om bruk av mangfold i arkivene, blant annet om LHBTQ+ prosjektet i Ålborg og om mennesker på flukt.

AKSESS gratulerer de fem med stipendet - og ser fram til å lese rapportene i etterkant. 

Powered by Labrador CMS