Ole Martin Rønning.
Ole Martin Rønning.

Ole Martin Rønning - ny styreleder i Arkivforbundet

På Arkivforbundets landsmøte 27.02.23, ble Ole Martin Rønning fra Arbark, valgt inn som styreleder for perioden 2023-2025. Han overtar etter Ranveig Låg Gausdal, som har sittet i fire år.

-Hva er grunnen til at du sa ja til å bli styreleder i Arkivforbundet?

Aktuelt navn

Navn: Ole Martin Rønning
Alder: 56
Tittel: Daglig leder
Arbeidssted: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)
Aktuell som nyvalgt styreleder i Arkivforbundet.

Det er givende å kunne sette arkiv på dagsordenen. Og så liker jeg å arbeide med interessepolitikk.

-Du var tidligere nestleder i Arkivforbundet og var sentral i endringen fra Landslaget for Lokal- og Privatarkiv til Arkivforbundet. Hva var grunnen til organisasjonsendringen?

Vi ønsket en sterkere interessepolitisk orientering og ville drive mer målrettet arbeid opp mot besluttende myndigheter. Omfattende kutt i bevilgningene til arkiv i statsbudsjettet for 2014 gjorde endringen enda mer aktuell.

-Hva ønsker du å løfte av saker som styreleder?

Mye kan nevnes. Arkivforbundets handlingsplan prioriterer bedre rammevilkår og økte ressurser til arkiv, særlig til digitalisering og forvaltning av digitalt skapte arkiv. Det er viktig å ha hele arkivsektoren med i de nasjonale fellesløsningene som finnes. Å få realisert en nasjonal arkivstrategi er også sentralt for meg.

-Hva synes du er de største utfordringene innen Arkiv-Norge?

Arkivforbundet

En fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon som jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet.

arkivforbundet.no

Høsting, bevaring og tilrettelegging for formidling av all den bevaringsverdige dokumentasjon som skapes i dag. Det er en stor utfordring. Samtidig er det et omfattende etterslep av eldre, papirbaserte arkiv som må tas hånd om – ikke minst privatarkiv. Skal vi få til det, må vi sørge for å synliggjøre og styrke arkivenes plass i samfunnet!

-Hvordan havnet du i arkivsektoren?

Det begynte med kildestudier til hovedfag i historie. Jeg satt vel så lenge på lesesalen at jeg ble en del av interiøret. Og på et tidspunkt begynte jeg å få lønn.

-Du har en doktorgrad om Norges Kommunistiske Parti. Hva gjorde at dette var en bevegelse du ønsket å dykke ned i?

Jeg er kanskje litt fasinert av outsidere. Mye spennende historie, og ikke minst forholdet til Sovjetunionen, gjorde meg ekstra interessert.

-Siden 2018 har du vært daglig leder i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Hva ville dere gjort om dere hadde fått en gave på 30 millioner kroner?

Etter personalfesten ville den første jobben vært å sikre optimale oppbevaringsforhold for samlingene. Særlig er fotosamlingen utsatt. Ellers har vi mange arkiv jeg kunne ha tenkt meg å få digitalisert for å gjøre dem tilgjengelige utover lesesalen. Så kunne vi ha prioritert å høste mer digitalt skapt privatarkiv innenfor bevaringsområdet.

-Du liker å reise når du har ferie. Hvilket land vil du anbefale, og hvorfor?

Det må bli Nord-Makedonia. Der har jeg alltid likt å være. Flott natur og mange trivelige folk.

Powered by Labrador CMS