Riksarkivarens hjørne

Nye tider krever ny kompetanse

Digitaliseringen av samfunnet har ført til at Arkivverket har måttet endre seg – og da har vi også måttet se på hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Og hvem vi rekrutterer.

Publisert Sist oppdatert

Utvikling av fagfeltet er komplisert og berører digitalisering, arkivfag og forvaltningspolitikk.

Riksarkivar Inga Bolstad

Når Arkivverkets samfunnsoppdrag oppsummeres, sier vi gjerne at vi skal «bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver». Denne beskrivelsen har ikke endret seg på mange år. Men måten vi forvalter oppdraget vårt på er annerledes enn tidligere.

Fra papir til bits og byte

Tidligere besto arkiv hovedsakelig av papirer. Historien var sikret hvis vi bare tok vare på de viktige papirene, og tilgjengeliggjøringen skjedde på lesesalene. Dagens arkiv så mye mer komplekse. Nå skapes alt digitalt, vi må bevare digitalt for å sikre nasjonens hukommelse, også for fremtiden. I tillegg til alt som fortsatt tas vare på fysisk, forvalter Arkivverket digital dokumentasjon i petabyte-klassen. Vi skal ta imot store mengder datasett fra offentlige og private virksomheter i årene fremover. Gjennom utviklingen av Digitalarkivet legger vi til rette for digital avlevering, bevaring og tilgjengeliggjøring.

Trenger nytenkere

Det er nødvendig at Arkivverket holder trykket oppe på utviklingsaktiviteter. Dette har endret hva vi ser etter når vi skal rekruttere. Utvikling av fagfeltet er komplisert og berører digitalisering, arkivfag og forvaltningspolitikk. Nå trenger vi utviklere, dataforvaltere, løsningsarkitekter, ux-designere, oppgaveledere, gevinstrådgivere og innovasjonsrådgivere som kan jobbe sammen med historikere og arkivarer. For å utvikle en god dataplattform og gode delingstjenester, er Arkivverket avhengig av flere dyktige og nytenkende folk.

Teknologi og innovasjon

Arkivverket har tradisjonelt vært en attraktiv arbeidsgiver for historikere og arkivarer. Nå trenger vi også annen relevant kompetanse. Utviklingsarbeidet krever ulike fagpersoner med ulik spesialistkunnskap. Vi bygger en nasjonal fellesløsning og vi jobber med kunstig intelligens. Mye har skjedd de siste årene. For bare noen år siden hadde vi en liten IT-avdeling med 12 ansatte, mens i dag er vi 60 personer i innovasjonsavdelingen. Vi leter fortsatt etter folk som forstår mulighetene som teknologi og innovasjon gir i kombinasjon med store datamengder i ulike formater og innhold.

Tverrfaglig kompetanse

Historie- og arkivfaglig kompetanse er vårt fundament, og vi må bygge disse fagene inn i de nye løsningene. Da må vi jobbe sammen på tvers av fag og kompetanseområder for å utforske nye måter å jobbe på, og samtidig utfordre oss selv for å finne de beste løsningene.

Inga Bolstad

Inga Bolstad har vært Riksarkivar og leder for  Arkivverket siden 2014. Som riksarkivar er hun opptatt av å utvikle arkivsektoren og lede en fremoverlent organisasjon. Hun er diplomøkonom med en mastergrad i strategisk ledelse, og har lang fartstid fra offentlig forvaltning.

Powered by Labrador CMS