AKTUELT

Oppbevaring i lange og høye baner i Mo i Rana.

Hugget i sten – fjellanlegg til nasjonens hukommelse

I det nye fjellanlegget i Mo i Rana skal historiske dokumenter fra Arkivverket og Nasjonalbibliotekets samlinger bevares for ettertiden. Med dette blir landets hukommelse hugget i sten; det vil si sprengt inn i fjellet. For evig og alltid.

Publisert Sist oppdatert

Anlegget er en del av et større samarbeid mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om bevaring og digitalisering av Arkivverkets materiale. I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av det eksisterende fjellanlegget for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Ved årsskiftet 2015/2016 kom Arkivverket med. Og i 2018 startet sprengingen i fjellet.

Den offisielle åpningen ble gjort av kulturminister Anette Trettebergstuen 31. januar 2023. Det nye anleggets volum er ca. 111 000 kubikkmeter, mens samlet gulvareal ca. 12 000 kvadratmeter.

Sikkert og stort

Fjellanlegget består av to nye haller med arkivmagasin og et digitalt sikringsmagasin. Etter sigende kunne det ha rommet hele Nidarosdomen, men den skal få bli stående i Trondheim. Mens arkiver, foto, film, bøker, aviser og tidsskrifter får plass i fjellet.

De nye magasinene gir plass til 110 000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale, og det nye digitale sikringsmagasinet gjør at man nå kan ta vare på både papir, film, magnetbånd og digitale filer på en mer effektiv og sikrere måte enn tidligere. Jevn temperatur skal sikre at materialet bevares under de beste forhold, mens lavt oksygennivå skal forhindre at det oppstår brann.

Høyteknologi og utforsking

Men dette er også et høyteknologisk anlegg i verdensklasse. Prosessen med å få materialet inn og ut av fjellet kan skje sikkert og effektivt ved hjelp av tilrettelagte logistikksystemer og automatisering. Dette betyr at tilgjengeligheten til materialet øker i betydelig grad.

Men arkivdokumentene skal ikke bare bevares i fjellet, de skal også gjøres digitalt tilgjengelige og søkbare og berikes med informasjon om arkivenes historiske kontekst. Også dette ved hjelp av teknologi.

– Dette magasinet blir annerledes enn de andre vi har. Vi saksbehandler ikke på materialet i Mo i Rana og har ikke lesesal slik som på de andre lokasjonene, men finner frem og legger til rette for digital tilgang for brukere og saksbehandlere. Derfor er dette også en god arena for å utforske nye måter å betjene både publikum og egne saksbehandlere på, mener riksarkivar Inga Bolstad.

Digital arkivhub I fjellet

De neste årene skal fjellhallene fylles med historisk materiale.

– Så langt har Nasjonalbiblioteket skannet og oppbevart det materialet vi allerede har sendt til Mo, bl.a. registerkort og Landssvikarkivet. Nå skal vi flytte papirene over til vårt eget magasin, sier Inga Bolstad.

Magasinet skal fylles med materiale som NB har skannet og lagret for oss, men vi skal også flytte annet arkivmateriale hit. Hva vi skal flytte, er under vurdering.

Arkivverket har hatt ambisiøse planer for hva vi kan bruke magasinet til. Strømkrise og magrere budsjett betyr imidlertid at disse planene må skyves frem i tid.

– Men vi har ikke skrinlagt ambisjonene, sier Inga Bolstad. – Vi ønsker at vårt fagmiljø skal være blant de fremste i verden på arkivinnovasjon. Vi ser behov for å eksperimentere og teste ut metoder og løsninger, sånn at tjenestene våre blir bedre. Her ønsket vi å bygge opp landets eneste fagmiljø i sitt slag – dedikert til innovasjon og utvikling av arkivfaget og tjenester knyttet til arkiv. Her kunne vi gi kompetansepåfyll til arkivsektoren. Her kunne vi teste og prøve ut nye metoder etter hvert. Nå må vi legge ambisjonene litt ned, men vi ønsker fortsatt en digital arkivhub her.

Powered by Labrador CMS