INFORMASJONSFORVALTNING

Informasjonsforvaltning og kunstig intelligens – har automatisering blitt magisk?

Fra automatisering til automagi - Informasjonspilotenes spalte i AKSESS nr. 2 2023. 

Publisert Sist oppdatert

Automatisering har vært en del av informasjonsforvaltningen i flere årtier allerede. Men frem til nå har vi mennesker laget klassifikasjonssystemene, reglene og informasjonsflyten. Vi som informasjonsforvaltere, systemansvarlige, prosessdesignere og arkivarer har hatt kontrollen. Men hva skjer nå?

Vi ser allerede konturene av hvordan kunstig intelligens endrer måten vi jobber med informasjon og dokumenter på. Teknologien er ikke lenger kun tilgjengelig for de mest ihuga entusiastene, men finner nå veien inn i arbeidsverktøyene våre. Den mest omtalte teknologien for øyeblikket er ChatGPT, som baserer seg på at brukeren gir kommandoer gjennom naturlig språk.

En hjelpende hånd i dokumentproduksjon

Den umiddelbare gevinsten for de som jobber tett på dokumenter, er muligheten til å benytte kunstig intelligens i verktøyene vi daglig benytter. Copilot, den kunstige intelligensen til Microsoft, er snart på vei inn i Word, PowerPoint og Excel. Da kan man for eksempel be Copilot opprette et dokument basert på notater, gi deg et resymé av teksten i et dokument, forkorte et kapittel eller endre ordlyden til å bli mer positiv. Mange brukere kommer til å benytte seg av det. Fremover vil dette kanskje være kontekstinformasjon vi ønsker å fange som metadata i tillegg til informasjon om forfatter og saks- eller prosesstilhøringhet.

En hjelpende hånd i informasjonsforvaltningen

Informasjonsforvaltning går mye på strukturering, kategorisering og tagging av informasjon. Kunstig intelligens og maskinlæring blir nå introdusert i de fleste informasjonshåndteringsplattformer. Det grunnleggende her er at du kan trene systemet til å kjenne igjen dokumenttyper eller hente ut data basert på oppbygningen av teksten. Basert på innholdet i dokumentet kan den kunstige intelligensen «forstå» hva det handler om, og automatisk tilføre metadata. Kanskje informasjonsforvalteren slipper å henge over saksbehandleren?

Kan vi være en hjelpende hånd til bedre intelligens?

Den kunstige intelligensen trenger gode data, enten det er en plattform som skal lære seg å klassifisere dokumenttyper, eller en språkmodell som trenger kvalitetstekster i stor kvantitet for å bygge videre i transformerende nevrale nettverk. Dagens KI er lært opp av store datakilder på internett. Nå kommer det virksomhetsspesifikke verktøy som lager språkmodeller av virksomhetens data. Hvis man i virksomheter ønsker å sammenstille informasjon til dokumenter, presentasjoner eller diagrammer, må informasjonskildene være riktige. Så forvaltning og kvalitetssikring av informasjon og data går ikke av moten ennå. Ellers vil vi alle tro paven fronter Balenciaga boblejakker og tilsvarende uriktigheter.

Nettverk av informasjonspiloter

Powered by Labrador CMS