KONFERANSE

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpner konferansen.

Det 9. norske arkivmøte

Etter en pandemipause inviteres det igjen til Det norske arkivmøte. Årets tema er «Dokumentasjon i samtid og framtid».

Publisert Sist oppdatert

– Bakgrunnen for valget av temaet ligger i behovet for å sette dokumentasjon og arkiv på dagsordenen i en dagsaktuell kontekst.

Prosjektleder Ole Gausdal

Hele fagfeltet, som inkluderer informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning, data og arkiv, inviteres til to dager der fagområdet skal belyses og diskuteres av foredragsholdere fra både inn- og utland. Utviklingen i samfunnet, i teknologien og i virksomhetene er både drivere, muliggjørere og kravstillere for nye strategier både for hvordan dokumentasjon skapes og brukes, og for hvordan den til sist langtidslagres og tilgjengeliggjøres for ettertiden.

– Bakgrunnen for valget av temaet ligger i behovet for å sette dokumentasjon og arkiv på dagsordenen i en dagsaktuell kontekst. Digitalisering, svært rask utvikling av ny teknologi, nye kommunikasjonsformer og ny regulering har ført til en eksplosjon av informasjon og dokumentasjon, forklarer Ole Gausdal, som er prosjektleder for konferansen, og som jobber i Arkivverket.

Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet står bak arrangementet. Programmet strekker seg over to dager med plenumsforedrag av både norske og internasjonale talere. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpner konferansen, mens statssekretæren avslutter den.

Årets program

Se mer på nettsiden til Det 9. norske arkivmøtet

Utfordringer og muligheter

– Vårt fagfelt står overfor utfordringer knyttet til å bevare, tilgjengeliggjøre og forvalte denne stadig voksende mengden av dokumentasjon. Samtidig må vi se framover og tilpasse oss framtidige behov og teknologier. Årets arkivmøte søker derfor å belyse disse utfordringene og mulighetene.

Konferansen er for arkivarer, dokumentasjons- og informasjonsforvaltere, men også for andre som ønsker å utvikle fagfeltet. Det siste arkivmøtet samlet over 600 deltakere, og arrangørene håper på en lignende, om ikke enda større deltakelse i år. Gausdal legger til:

– Målet er å tiltrekke seg ikke bare de som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv til vanlig, men også andre fagpersoner som er opptatt av og kan bidra til å utvikle dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

Deltakerne vil få innlegg som dekker dokumentasjon og arkiv i det digitale skiftet, demokrati, tillit og åpenhet, og dessuten utfordringer som sikring av dokumentasjon fra minoriteter og bruk av kunstig intelligens.

Tidligere norske arkivmøter

2003: Stavanger

2005: Trondheim

2007: Oslo

2009: Bergen

2010: Tromsø

2013: Ålesund

2016: Fornebu

2019: Oslo

Internasjonalt perspektiv

Arrangementskomiteen har invitert foredragsholdere fra ulike deler av verden som kan belyse viktige faglige problemstillinger. Dette for å gi konferansen internasjonale perspektiver på dokumentasjonens globale utfordringer og muligheter.

Arrangørene ønsker at konferansen skal stimulere til faglig utvikling og være en viktig møteplass for nettverksbygging og inspirasjon. Arkivmøtet tilbyr en unik mulighet til å utveksle kunnskap og ideer, møte representanter fra myndighetene og utstillere – og danne grunnlag for nye samarbeid.

– Vi håper at årets arkivmøte blir en spennende og utviklende begivenhet for alle som er interessert i dokumentasjonsforvaltning og arkivfag. Gjennom en kombinasjon av foredrag, diskusjoner, workshops og nettverksmuligheter vil deltakerne kunne utforske aktuelle temaer, dele erfaringer og knytte verdifulle kontakter, avslutter Gausdal.

Påmeldingsfristen for konferansen er 15. mars 2024.

Powered by Labrador CMS